רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
26/06/2007selrak עזב את הברית
26/06/2007 Conall הצטרף לברית
25/06/2007 teck הצטרף לברית
24/06/2007Conall עזב את הברית
24/06/2007 lacoste1320 הצטרף לברית
24/06/2007 pascal76540 הצטרף לברית
24/06/2007 clairval הצטרף לברית
23/06/2007le_barde עזב את הברית
23/06/2007sacapus עזב את הברית
23/06/2007 milka romana הצטרף לברית
23/06/2007 Nonoman007 הצטרף לברית
23/06/2007 artaxerces הצטרף לברית
23/06/2007 Blackman הצטרף לברית
23/06/2007 Athman88 הצטרף לברית
23/06/2007 César Angelus הצטרף לברית
23/06/2007 Paddy הצטרף לברית
23/06/2007 Nergal הצטרף לברית
23/06/2007 lowwa132 הצטרף לברית
23/06/2007 Black_Hawk הצטרף לברית
22/06/2007Nicolas II עזב את הברית
22/06/2007Gentilboulet עזב את הברית
22/06/2007HammerHeart עזב את הברית
22/06/2007 guyboss הצטרף לברית
19/06/2007amadeous עזב את הברית
19/06/2007spitz XIV עזב את הברית
19/06/2007 Ender הצטרף לברית
19/06/2007 elnino הצטרף לברית
16/06/2007marco45 עזב את הברית
14/06/2007ash 00 עזב את הברית
11/06/2007Amon עזב את הברית
05/06/2007 ash 00 הצטרף לברית
04/06/2007elnino עזב את הברית
31/05/2007 marco45 הצטרף לברית


חזרה