רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם ~LS~
מספר שחקנים 1
מספר כפרים 38
תושבים 27105
נקודות ממוצעות בין השקנים 27105
התפתחות ???
התפתחות של כל שחקן
היסטוריית שחקנים
היסטוריית כפרים
  שחקן תושבים מספר כפרים ממוצע % pop
1Zwulev2710538713.29100 %

 
evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne
evolution du classement
evolution du nombre de joueurs