רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן ركوووني
שבט Romains
ברית SK-B2
תושבים 29946
דרגה 9
מספר כפרים 29
ממוצע 1032.62
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
الشمع الأحـمرx 119 / 40 1096
ركوووني A4 116 / 31 1083
ركوووني A1 119 / 39 1065
ركوووني B2 112 / 41 1063
ركوووني B1 111 / 42 1059
ركوووني A3 116 / 32 1055
ركوووني 1 111 / 40 1054
ركوووني 2 113 / 41 1053
ركوووني A2 121 / 39 1051
ركوووني 7 119 / 42 1049
ركوووني 9 117 / 40 1048
ركوووني 6 118 / 40 1044
ركوووني B3 110 / 44 1044
ركوووني A9 114 / 28 1040
ركوووني A5 116 / 34 1037
ركوووني A7 114 / 27 1032
ركوووني B7 113 / 28 1032
ركوووني A8 115 / 28 1021
ركوووني 8 109 / 43 1020
ركوووني B4 147 / 40 1020
ركوووني B9 144 / 36 1018
ركوووني A6 113 / 43 1013
ركوووني B6 114 / 29 1013
ركوووني B5 148 / 41 1012
ركوووني B8 146 / 35 1011
ركوووني 4 112 / 35 1011
ركوووني 5 355 / 57 1009
ركوووني C1 144 / 39 969
ركوووني C2 148 / 40 924
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement