רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן drakola
שבט Germains
ברית SK-NW1
תושבים 34605
דרגה 4
מספר כפרים 40
ממוצע 865.13
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
الشمع الأحمرxx -10 / 33 1118
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ12 -11 / 34 977
الشمع الأحمر× -13 / 31 975
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ11 -13 / 32 972
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ8 -10 / 32 967
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ7 -11 / 33 964
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ9 -10 / 34 961
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ22 -14 / 33 960
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ28 -11 / 31 954
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ25 -9 / 33 953
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ2 -11 / 32 953
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ4 -12 / 33 949
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ5 -14 / 31 944
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ13 -9 / 32 942
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ10 -13 / 33 937
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ3 -12 / 30 936
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ15 -10 / 31 918
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ16 -12 / 34 917
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ19 -9 / 31 913
مسانده 5 -53 / 27 899
معجزة أبطـــSKــــال -55 / 29 887
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ20 -10 / 35 880
كانت هنا التحفه -16 / 33 880
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ14 -11 / 30 879
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ18 -13 / 34 875
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ23 -11 / 35 870
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ6 -15 / 31 852
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ30 -13 / 35 848
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ24 -12 / 35 843
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ26 -10 / 30 837
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ27 -14 / 34 836
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ29 -9 / 30 826
ㄨوحــــــSKـــــوشㄨ1 -7 / 27 816
مسانده 1 -53 / 28 718
مسانده 4 -51 / 29 715
مسانده 3 -55 / 27 713
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ17 -11 / 29 710
مسانده 2 -56 / 27 662
ㄨوحــــــSKــــوشㄨ21 -9 / 43 494
راعـــــي الخـــــير -67 / 17 355
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement