רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן بن رشيد
שבט Germains
ברית SK ة_ة
תושבים 22703
דרגה 44
מספר כפרים 27
ממוצע 840.85
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
SS14 -86 / 105 996
SS 3 -83 / 104 979
SS 6 -85 / 104 965
SS 1 -84 / 105 960
SS16 -87 / 105 957
SS22 -70 / 114 957
SS21 -71 / 113 957
*مقبرة مصعب* -86 / 108 955
SS 7 -84 / 104 941
SS 4 -82 / 105 937
SS13 -85 / 106 917
SS12 -85 / 105 911
SS18 -84 / 107 910
SS 8 -85 / 107 893
SS20 -92 / 100 887
SS24 -92 / 99 880
SS25 -93 / 99 866
ملوك الارض -90 / 118 860
SS 5 -83 / 105 842
المغاوير -86 / 107 777
SS 2 -83 / 102 727
ܓܨ طعم الموت ܓܨ 1 -91 / 117 688
. -91 / 116 658
ريو -94 / 116 615
ܓܨ طعم الموت ܓܨ 9 -89 / 115 584
SS 9 -83 / 103 556
SS26 -87 / 104 528
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement