רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן عاشق الصحراء
שבט Romains
ברית K E-T H
תושבים 14601
דרגה 329
מספר כפרים 19
ממוצע 768.47
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
عاشق الصحراء 30 / 187 1271
عاشق الصحراء 2 31 / 187 1000
عاشق الصحراء 3 30 / 186 985
عاشق الصحراء 5 32 / 186 983
عاشق الصحراء 6 29 / 187 976
عاشق الصحراء 4 28 / 186 952
عاشق الصحراء 7 32 / 187 905
عاشق الصحراء 8 28 / 185 875
عاشق الصحراء 9 28 / 188 834
عاشق الصحراء 11 27 / 186 818
عاشق الصحراء 10 33 / 188 757
عاشق الصحراء 12 27 / 190 703
لعيون احمد 32 / 191 683
لعيون ابو سامي 36 / 188 639
الغربيه 39 / 191 606
عاشق الصحراء 13 31 / 188 593
عاشق الصحراء 14 28 / 184 550
عاشق الصحراء 16 28 / 187 363
قرية جديدة 33 / 182 108
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement