רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן mzam
שבט Romains
ברית SK-NE-C
תושבים 27230
דרגה 18
מספר כפרים 29
ממוצע 938.97
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Ao0oA 01 221 / 14 1079
Bo0oB 09 219 / 13 1078
Bo0oB 03 228 / 8 1065
Bo0oB 04 223 / 16 1063
Bo0oB 08 217 / 15 1063
Ao0oA 05 220 / 13 1061
Ao0oA 10 228 / 7 1059
Bo0oB 05 225 / 11 1058
Bo0oB 07 218 / 16 1058
Bo0oB 01 224 / 7 1055
Ao0oA 02 221 / 15 1054
Bo0oB 02 229 / 7 1052
Ao0oA 08 226 / 11 1051
Ao0oA 04 220 / 14 1044
Ao0oA 03 221 / 13 1044
Bo0oB 06 218 / 15 1042
Ao0oA 09 224 / 11 1035
Ao0oA 07 222 / 15 1034
Bo0oB 10 218 / 14 990
Bo0oB 14 217 / 13 894
Bo0oB 13 219 / 14 865
Bo0oB 11 220 / 12 842
Bo0oB 12 217 / 14 823
The LionS 217 / 16 783
Bo0oB 16 224 / 12 779
Bo0oB 15 221 / 17 720
Bo0oB 17 221 / 12 566
Bo0oB 18 222 / 12 498
Bo0oB 19 222 / 13 475
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement