רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם nasty.1
נקודות ציון 121 / 107
שחקן nasty
שבט Romains
ברית SK-NE-M
תושבים 1301
תקוף!
שלח משאבים
היסטוריית שחקנים
חפש חוות
יחידה :

 
evolution de la population