רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שם الشمع الأحمرx
נקודות ציון 255 / 53
שחקן freedomright
שבט Romains
ברית SK-NE-R
תושבים 1349
תקוף!
שלח משאבים
היסטוריית שחקנים
חפש חוות
יחידה :

 
evolution de la population