רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Bloody
שבט Germains
ברית {TrIaD}
תושבים 40299
דרגה 147
מספר כפרים 48
ממוצע 839.56
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
[01] Pøx -25 / -44 1077
[02] Hux -30 / -27 1073
[03] Lix -29 / -25 1062
[04] Soe -39 / -26 1052
[05] Mux -35 / -44 1051
[06] Nox -35 / -42 1041
[07] Kix -36 / -43 1041
[09] Bax -36 / -28 1035
[10] Cix -32 / -42 1025
[11] Xex -32 / -31 1025
[14] Fux -26 / -45 1020
[12] Gux -40 / -32 1020
[13] Qex -42 / -33 1020
AA-Mounris II 55 / -112 1018
[15] Wax -25 / -46 1015
[08] Jux -35 / -43 1013
[16] Tix -27 / -48 1010
[17] Rox -26 / -46 1009
02 Sky 22 / -114 1005
[18] Zox -27 / -47 1004
AA-Mounris IV 65 / -102 993
la ville des anges -20 / -54 991
A-Mounris V 60 / -109 981
[19] Dyx -34 / -45 981
[20] Nex -36 / -42 969
03 Sky 21 / -115 953
[21] Vyx -34 / -43 945
01 Sky 23 / -114 937
[22] Mix -30 / -39 930
[23] Pix -27 / -44 885
05 Sky 24 / -112 885
04 Sky 23 / -113 850
[24] Lyx -32 / -43 817
06 Sky 24 / -114 808
[25] Box -24 / -46 807
A-Mici Mounris 57 / -114 807
A-Prion VII 48 / -114 796
A^Prion II 56 / -115 782
A^Prion III 43 / -117 777
A-Prion IV 47 / -113 769
[26] Xax -25 / -49 642
15 [R] MIAMI 20 / -116 627
[27] Jax -39 / -27 495
[30] Kox -30 / -41 61
[29] Vux -31 / -42 60
[32] Nux -30 / -40 59
[28] Dax -24 / -49 56
Nouveau village 199 / 162 20
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement