רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן JLM
שבט Gaulois
ברית {TrIaD}M
תושבים 140502
דרגה 1
מספר כפרים 137
ממוצע 1025.56
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
1.GueuleDeBoisiA -25 / -61 1415
Loyalix -3 / -56 1370
Deltamatix -13 / -70 1263
1.Kathmandu -25 / -66 1231
Sacrifix -24 / -85 1113
Ymaginatix 7 / -32 1104
Sablix -21 / -85 1101
Allégorix -2 / -50 1099
Euphorix 6 / -107 1097
Agilix -3 / -49 1096
Kaballix 16 / -64 1094
Flappix -20 / -73 1094
Kalorix 29 / -66 1094
Ydyllix 7 / -30 1094
1.Ouranos -25 / -56 1094
Zéphix -13 / -86 1094
Héliotropix -18 / -77 1094
Elliptix -28 / -55 1090
Bionix -16 / -68 1090
In nomine patrix -26 / -60 1090
Asporix -14 / -68 1085
Walabix 10 / -73 1083
Machicoulix -40 / -51 1079
Loyautix -5 / -56 1079
1.k Sanctions -28 / -48 1078
Numérix -17 / -69 1078
3.A. bistori 4 / -103 1074
Lubix -1 / -54 1073
Natalix -33 / -59 1073
Bioéthix -15 / -67 1073
2.C. Nichita -14 / -82 1073
Sabbatix -19 / -77 1073
Hydrogénix -18 / -76 1073
Universalix -23 / -74 1073
Kiwix 20 / -72 1073
Typographix -5 / -72 1073
Préfix -20 / -71 1073
Justeprix -9 / -70 1073
Machiavélix -41 / -51 1073
Walkyrix 10 / -68 1073
Décaèdrix -15 / -71 1073
Rodomun -13 / -67 1073
Vampirix 28 / -87 1073
Quantix -18 / -53 1073
Ynsoumix 1 / -31 1073
Pochtroniiix -19 / -47 1073
Yogix 5 / -35 1073
Pochtronix -19 / -45 1073
Macrobiotix -38 / -51 1073
Xénomorphix 34 / -32 1073
Ydéalix 15 / -28 1073
Egérix 4 / -108 1070
Yodix 6 / -34 1068
Idiomatix -2 / -90 1067
Gasteropodix -2 / -75 1067
Idéologix 3 / -85 1067
Machinix -39 / -50 1067
Xénophobix 44 / -44 1065
Centurix -14 / -70 1064
1.m Vichy -26 / -50 1062
Théorix -4 / -70 1062
Dithyrambix -14 / -71 1062
Féerix -19 / -72 1062
Ysométrix 23 / -39 1062
Nacrix -32 / -59 1062
Divinatix -16 / -73 1062
Zéphirix -12 / -86 1062
Yotix 4 / -34 1062
1.Harogath -27 / -59 1062
Accalmix -3 / -50 1062
Ultraviolix 26 / -106 1062
3.A. abata 5 / -104 1062
Ubiquitix 25 / -106 1062
Xylophagix 32 / -42 1059
Ydentitix 7 / -38 1057
Yobix 7 / -34 1057
Mainix -9 / -64 1057
Vélocitix 31 / -84 1057
Xénologix 41 / -40 1057
Kilometrix 15 / -67 1057
3.A. pistali 4 / -102 1057
Yntensifix 3 / -29 1057
Xylographix 31 / -45 1054
Euclidix 10 / -106 1053
Ynvocatix 1 / -39 1051
Illogix -3 / -93 1049
Quantifix -19 / -53 1046
Macrocosmix -39 / -51 1041
1.Khashmira -33 / -77 1035
Xix 38 / -38 1026
Merveillomatix 1 -39 / -52 1024
2.Tikal 4 / -98 1024
Xylocopix 37 / -34 1020
2.Veracruz 11 / -105 1020
Narcissix -33 / -60 1019
Adrénalyx -3 / -48 1014
2.Mexico 3 / -98 1010
Prionix 6 42 / -101 1003
Balmorix -14 / -67 1000
Yip hix hix 8 / -33 994
3.El Tajin 5 / -103 994
2.D. tara -24 / -71 991
Prionix 3 39 / -98 985
Merveillomatix 2 -38 / -52 984
2.Oaxaca -4 / -89 979
2.Copàn 15 / -93 979
Prionix 5 42 / -100 971
Ectoplasmix 5 / -108 971
3.Janitzio 6 / -102 968
Clapotix -12 / -70 967
Prionix 2 38 / -100 960
Narcotix -32 / -60 955
Prionix 1 41 / -103 943
1.Eliséar -24 / -55 927
2.E. ligusti 5 / -72 919
Oecuménix -15 / -69 919
Angélix -4 / -50 914
2.Palenque 3 / -91 911
2.Mundo Perdido 14 / -99 899
2.Solstheim 1 / -94 896
Edenix 0 / -100 894
2.Jaina 14 / -102 894
2.Uxmal 1 / -97 882
Merveillomatix 3 -37 / -52 882
Oenologix -16 / -69 880
Pochtroniix -19 / -46 876
Lyrix 3 / -57 865
3.Merida 6 / -103 847
Prionix 7 40 / -102 842
3.dragons 5 / -102 841
2.Chichen Itza 5 / -97 826
2.D. babar -25 / -70 824
2.Texcoco 9 / -96 806
Prionix 4 40 / -100 798
0.Nouveau village 31 / -49 666
0.Nouveau village 30 / -49 666
0.Nouveau village 32 / -49 655
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement