רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Nicos13
שבט Germains
ברית {TrIaD}
תושבים 108704
דרגה 8
מספר כפרים 124
ממוצע 876.65
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
A1 Las Vegas 32 / 62 1080
A1.!Jackpot 34 / 62 1069
A1.*Joker City 34 / 63 1065
A4*.Carré d AS 32 / 60 1049
A1.Cinq As 34 / 65 1041
C2.Gold Farmer 30 / 69 1041
C3.Partouch Remember 31 / 68 1035
C3*-Rage of Mages 29 / 68 1035
B2.Family Casino 31 / 64 1030
A2.Draw Poker 35 / 63 1030
A1*-Congés payés 33 / 64 1030
A3.Quinte 35 / 61 1020
A1.Extra Ball 33 / 63 1020
D4.Brelan 34 / 66 1020
D4.Full 33 / 66 1020
B2.Quinte Flush 31 / 63 1020
A1.Couleur Coeur 34 / 64 1020
C2.BuRn3R 31 / 69 1015
B2.Rapetou 30 / 62 1014
A2.Loto 35 / 64 1014
C2.*Black Jack 31 / 70 1010
A1.Strip Poker 33 / 62 1009
B2..Tapis 31 / 62 1009
A2.Solitaire 35 / 65 1009
A2.Etat Dor 36 / 63 1009
C3.Platine City 29 / 67 1009
A4.Morpions Land 32 / 61 1009
B3.Bingo Mango 31 / 59 1009
D1.Reno 32 / 70 1009
B3.Silver Paradis 30 / 60 1009
A1.Quint Flush City 33 / 65 1009
A3.Deficit Zone 37 / 61 1009
A1.Kings casino 32 / 64 1009
A3.!Monay 36 / 60 1009
C2*.Monaco 31 / 71 1004
D1.Picsou House 32 / 71 1004
D4.Road 421 33 / 67 1004
C3.Craps 30 / 68 1004
A4.Cofidis 33 / 59 1004
C3 .! NASDAQ 29 / 66 1004
A2.Sang Fortune 37 / 62 1004
D4.Banco 32 / 66 1004
B2*-Dollar Bank 31 / 65 1003
B2! Street Monay 30 / 63 1001
D1 Nouvelle Donne 33 / 69 1001
B3!The Last Dollar 29 / 61 998
D4! Insert Coins 34 / 67 998
C3..Mastercard 31 / 67 998
A3.Dow Jones 36 / 59 998
D1! Évasion fiscale 33 / 70 998
C3.Flush Royal City 31 / 66 997
B2! Taux 0% 29 / 62 994
A2.EuroMillion 36 / 62 993
C1*--Big Blind 27 / 68 993
B1 Plus Values 27 / 64 993
B2.!As Land 29 / 65 993
A2.Pactole Beach 37 / 64 993
A3.Taxe World 35 / 60 993
A3.Pile ou Face 37 / 60 993
D4* Tierce Gagnant 34 / 68 989
A3.Pari Demoniac 35 / 59 988
B3 Fric Chic 28 / 59 986
C1*--Low roller 26 / 69 983
C2 Invasion Fiscale 29 / 71 983
A3*-Baccara 36 / 61 983
A2*Hasard Hasardeu 37 / 65 982
A2.Faillite Street 36 / 64 982
A2.Dédé 35 / 62 982
D3 * Délit d’initié 36 / 66 980
B3.Keno 31 / 61 977
B2.! Sicav Only 29 / 63 977
C3-Baraka 30 / 66 977
D4-Palace 777 33 / 68 977
B3.Fort Knox 31 / 60 977
D1 Trésor Public 33 / 71 977
B2 C.A.C 40 28 / 65 977
D2* Golden Boys 37 / 69 976
C4* High roller 25 / 66 975
B1 Pognon Magna 27 / 65 975
B2 Donation 29 / 64 973
B1 Dividende Societ 27 / 63 973
A3.Bluff Sanglant 37 / 59 972
B3.Shadows 30 / 61 972
D4-Bankrout 32 / 68 972
C3-Wall Street 28 / 67 972
D4-Eternity Euro 32 / 67 972
B3 TVA 28 / 60 972
A4.Roulette Russe 33 / 60 972
A4!-Comptes Suisses 32 / 59 972
D3* PaDBol 35 / 66 972
D2* Cresus City 37 / 70 959
C3-Poche Trouée 30 / 67 956
B1 Sans Economie 26 / 64 951
D2* Fanatic Liasse 36 / 71 948
B3.Arsène Lupin 30 / 59 936
D3 Toison dor 37 / 68 933
A2 Vallée Argentée 37 / 63 902
B2-Bourse de Paris 30 / 65 899
B4* World Poker Tour 27 / 59 894
D1* Love Dollars 34 / 70 887
B2-Assurance Risk 28 / 63 877
C1* Paradis Fiscal 28 / 71 873
B1* Prêt Zero 26 / 62 813
B2* Occasion Beach 28 / 64 782
C1* Credit Of Bank 27 / 69 776
D1 Bank World 34 / 71 701
D3* Impôt Suisse 35 / 67 693
D2 Credit Magik 35 / 71 594
C1 Riche à Crédit 26 / 71 427
C1 Pauvre à Souhait 26 / 70 414
C4 Silver Beach 27 / 67 387
C4 Quai 777 26 / 67 375
B4 Nouveau village 26 / 59 363
B4 Nouveau village 26 / 60 339
B1 Nouveau village 25 / 63 287
D3 Nouveau village 36 / 67 269
D2 Nouveau village 35 / 70 150
C1 Nouveau village 25 / 70 135
D3 Nouveau village 35 / 68 46
Nouveau village 36 / 68 41
Nouveau village 25 / 69 18
Nouveau village 36 / 69 8
Nouveau village 26 / 63 6
Nouveau village 26 / 61 4
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement