רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן vani
שבט Romains
ברית {TrIaD}
תושבים 34509
דרגה 189
מספר כפרים 56
ממוצע 616.23
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Vani 21 (A) m 57 / -101 989
Far Far Away 02 65 / -176 973
Vani 20 (A) m 52 / -98 969
Vani 32 (B) 41 / -99 967
Vani 14 (A) f m 52 / -101 955
Far Far Away 05 66 / -178 950
Vani 16 (A) f m 55 / -101 949
Vani 13 (A) f m 54 / -100 946
Vani 17 (A) f m 56 / -101 946
Vani 25 (D) m 50 / -128 942
Far Far away 01 f m 63 / -177 941
Vani 12 (C) f m 50 / -87 941
Vani 24 (A) f m 63 / -102 936
Vani 22 (E) f m 64 / -115 934
Vani 19 (C) f m 43 / -86 933
Vani 33 (F) m 19 / -99 930
Vani 18 (C) fel m 43 / -87 926
Vani 23 (E) f m 65 / -114 925
Vani 05 (A) f m 51 / -102 913
Far Far Away 03 67 / -176 910
Vani 07 (C) f m 46 / -94 910
Vani 01 (A) f m 54 / -101 907
Vani 15 (A) f m 53 / -102 907
Vani 03 (A) f m 53 / -103 906
Vani 02 (A) m 53 / -101 904
Vani 04 (A) f m 54 / -104 904
Vani 06 (B) f m 41 / -101 901
Vani 09 (A) f m 55 / -102 888
Vani 08 (A) f m 53 / -104 884
Vani 10 (A) f m 53 / -106 877
Vani 11 (D) fn m 50 / -127 858
Far Far Away 04 66 / -177 832
Vani 38 (A) 60 / -103 788
Vani 39 (A) 57 / -103 712
Vani 30 (D) m 51 / -128 598
Nouveau village 2 56 / -100 481
Nouveau village 1 55 / -100 466
Nouveau village 4* 67 / -177 281
Nouveau village 5* 65 / -177 278
Nouveau village 3* 65 / -178 270
Nouveau village 6* 56 / -102 140
Nouveau village 7* 55 / -99 139
Nouveau village 9* 54 / -102 124
Nouveau village 13* 57 / -102 73
Nouveau village 8* 54 / -103 72
Nouveau village 12* 53 / -100 67
Nouveau village 11* 55 / -103 65
Nouveau village 10* 52 / -102 61
Nouveau village 14* 56 / -103 59
Nouveau village 16* 66 / -176 52
Nouveau village 15* 64 / -177 51
Nouveau village 17* 57 / -99 47
Nouveau village 18* 56 / -99 45
Nouveau village 19* 41 / -100 43
Nouveau village 21* 59 / -103 31
Nouveau village 20* 54 / -99 13
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement