רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Rejome
שבט Gaulois
ברית L.D.D
תושבים 95428
דרגה 17
מספר כפרים 102
ממוצע 935.57
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Tuzla 91 46 / -35 1079
Là-bas 111 / -31 1073
ETABLES II 133 / -35 1065
BLS 21 8 / -166 1061
B Rhuminet 11 / -192 1059
gondor 108 / -13 1058
BLS 9 34 / -155 1058
1.4] Le Bled 112 / -39 1055
BLS 5 9 / -170 1055
7.A Benji notre chef 71 / -37 1051
Le Grand Meaulnes 112 / -31 1051
Kalistis 118 / -23 1051
DGC 123 / -55 1049
*(...-Braine-...)* 154 / -63 1049
Vallenum 118 / -28 1049
BLS 3 8 / -169 1049
WoodStock 115 / -32 1048
*(...-Rebecq-...)* 153 / -64 1048
Boubilou City 3 53 / -34 1045
Tuzla 5 38 / -33 1041
BLS ISO 11 7 / -185 1041
wool sorrow 124 / -22 1040
BLS 7 32 / -159 1038
Mamat s/ ECL 2 128 / -29 1037
7.Laetitia 130 / -42 1036
BLS 91 33 / -159 1031
BLS ISO 1 10 / -182 1029
chez les irréd 132 / -15 1029
2.3.Mylène Farmer 130 / -23 1029
Tuzla 56 / -53 1027
BLS ISO 4 16 / -179 1027
2.4.Isabelle Adjani 128 / -44 1024
Boubilou City 52 / -31 1022
wool kingdom 127 / -23 1019
BLS 0 5 / -169 1019
Mamat s/ ECL 4 134 / -30 1014
BLS ISO 12 7 / -184 1012
Z Est 5 127 / -49 1011
Mamat s/ ECL 128 / -27 1010
2.Angèle 130 / -40 1009
BLS 2 7 / -166 1008
sparco -157 / -199 1008
BLS ISO 3 13 / -186 1008
1.devis 132 / -42 1007
3.Dave 130 / -41 1002
Rejome 3 115 / -20 997
JOHN II 142 / -87 992
Tuzla 4 40 / -31 992
BLS 11 -1 / -168 992
BLS 8 35 / -156 989
Tuzla 3 41 / -31 986
Aux environs 109 / -30 985
BLS 65 5 / -173 985
7.Benji le valeureux 77 / -37 984
Tuzla 7 42 / -33 983
B Rhuminet 3 8 / -192 982
wool shine 127 / -20 982
BLS 63 7 / -172 980
Tuzla 6 39 / -37 979
Tuzla 90 44 / -33 978
Gros Poutoux City 59 / -43 976
BLS 6 6 / -170 975
B Xaos 2 / -160 970
Rejome 4 119 / -27 970
Tuzla 8 43 / -33 968
Tuzla 9 40 / -37 964
Tuzla 92 39 / -38 962
BLS 4 8 / -170 953
Tuzla 2 57 / -50 951
BLS 62 6 / -173 949
Rejome 5 128 / -31 948
chez les irréd2 132 / -17 942
JOHN V 142 / -86 936
BLS 51 17 / -168 936
BLS 61 5 / -172 932
BLS 1 5 / -165 931
B Rhuminet 2 9 / -193 930
Haagenti 115 / -29 928
BLS 64 4 / -173 927
BLS ISO 2 11 / -183 924
wool icystorm 125 / -23 919
Rejome 2 119 / -26 917
Rejome 8 129 / -27 917
BLS 52 10 / -165 913
2.1.Belles R(o)usses 127 / -43 897
1.4] Le Bled2 111 / -41 883
BLS ISO 13 9 / -186 878
8.James 131 / -42 874
Rejome 6 161 / -61 849
Rejome 9 129 / -31 843
JOHN VI 142 / -85 791
Mamat s/ ECL 3 131 / -25 772
82cuisine de steff 115 / -26 633
85verranda de steff 121 / -33 594
Tuzla 94 48 / -34 479
Rejome 91 126 / -31 477
Rejome 92 129 / -28 472
Tuzla 93 48 / -36 463
Rejome 93 127 / -27 401
Rejome 96 130 / -32 374
Rejome 94 129 / -30 355
Rejome 95 127 / -29 338
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement