רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן Circee
שבט Germains
ברית ADN@CO
תושבים 67821
דרגה 47
מספר כפרים 77
ממוצע 880.79
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
68_Rosas9+ -168 / 152 1065
54_Kawi -106 / 108 1061
19c_Itxassou -127 / 49 1044
23_Tlse4+ -129 / 94 1038
61_Rosas2 -171 / 147 1034
51_kawi -105 / 107 1032
19b_Itxassou -126 / 48 1030
50b_Mini -99 / 129 1024
17_Massassa * -117 / 50 1023
23_Tlse4++ -131 / 94 1023
08_Argeles * -117 / 49 1021
40_Bastion1+ -97 / 66 1020
25_Tlse6+ -129 / 97 1019
10_Bartres -118 / 52 1019
62_Rosas3 -168 / 148 1017
24_Tlse5+ -121 / 85 1016
16_Lourdes * -118 / 49 1013
81_Weedom -203 / 195 1010
21_Tlse2 -123 / 93 1009
52_kawi -105 / 108 1008
19_Massassa * -116 / 51 1006
18_Tarbes * -116 / 47 1003
04_Pontacq -118 / 48 1002
30_Dark1 * -85 / 102 1001
53_Kawi -102 / 106 997
33_Dark4+ -91 / 94 996
56_Kawi -106 / 107 996
03_Adé -118 / 51 996
20_Tlse1+ -123 / 94 995
29_Tlse -135 / 90 991
06_Ibos -121 / 50 991
09_Bagneres -121 / 54 991
12_Bordes -119 / 46 990
43_Bastion4 * -108 / 57 989
13_Orignac -120 / 53 989
60_Rosas1+ -171 / 146 989
11_Borderes -122 / 52 987
14_Ger -120 / 50 984
20_Tlse1+++ -124 / 91 983
41_Bastion2+ -102 / 58 983
22_Tlse3 -122 / 94 976
05_Juillan -119 / 50 975
20_Tlse1++ -121 / 91 973
32_Dark3+ -80 / 100 973
67_Rosas8+ -169 / 153 971
02_Azereix -120 / 49 970
01_Ossun -118 / 50 970
12_Bordes2 -121 / 45 970
07_Lourdes -119 / 52 968
26_Tlse7+ -122 / 81 966
82_Weedom -206 / 194 961
42_Bastion3 * -108 / 59 952
71_Cadaques * -192 / 147 941
31_Dark2 * -86 / 101 937
57_Kawi -107 / 106 932
55_Kawi -104 / 107 929
58_Kawi -104 / 105 927
27_Tlse8+ -126 / 98 914
83_Weedom -205 / 195 896
28_Tlse9+ -135 / 100 896
63_Rosas4 -168 / 147 884
70_Cadaques * -190 / 147 872
34_Dark5 * -79 / 105 843
69_Rosas10 + -170 / 148 839
35_Dark6 * -79 / 102 828
80_Weedom -205 / 194 806
66_Rosas7 -171 / 145 805
15_Odos -119 / 49 740
50b_Mini1 -95 / 124 410
64_Rosas5 -170 / 146 384
72_Cadaques -190 / 146 345
03b_Adé -119 / 51 318
12_Bordes4 -120 / 46 116
12_Bordes3 -119 / 45 111
20_Tlse1b -124 / 95 90
Nouveau village -145 / 17 26
Nouveau village -146 / 15 22
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement