רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן stratcom
שבט Gaulois
ברית ADN@CO
תושבים 108112
דרגה 9
מספר כפרים 104
ממוצע 1039.54
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
NO -124 / 65 1235
Lexode city M -124 / -32 1169
Copain 9 -143 / -52 1117
NO T -127 / 59 1114
stratcom 3 -148 / -44 1094
Bastion 3 -156 / -13 1082
NO P -122 / 65 1078
NO K -133 / 74 1074
Lexode city H -121 / -37 1073
Lexode city 3 -128 / -44 1073
Ptit bastion B -136 / -29 1073
Ptit bastion 9 -142 / -29 1073
Lexode city 2 -131 / -44 1073
stratcom 4 -149 / -27 1073
stratcom 7 -150 / -27 1073
stratcom 5 -153 / -26 1073
Lexode city 1 -131 / -43 1073
Lexode city G -122 / -38 1073
Lexode city 6 -124 / -37 1073
Lexode city 8 -122 / -37 1073
Ptit bastion C -130 / -24 1073
Ptit bastion 6 -136 / -24 1073
Lexode city 9 -126 / -37 1073
Lexode city -134 / -38 1073
Lexode city 0 -129 / -38 1073
NO L -123 / 67 1071
Lexode city 4 -129 / -45 1070
NO N -127 / 71 1068
Bastion 6 -151 / -18 1068
Ptit bastion D -130 / -23 1067
Lexode city 7 -128 / -33 1067
Ptit bastion 5 -134 / -24 1062
stratcom -149 / -45 1062
Bastion 8 -160 / -22 1060
Tjrs entouré -120 / -58 1058
NO B -124 / 74 1057
Ptit bastion 8 -143 / -29 1057
1.7 Ptit bastion -141 / -25 1057
NO R -125 / 67 1056
Copain 4 -145 / -53 1055
Copain 3 -144 / -53 1054
Bastion 4 -155 / -16 1054
Lexode city A -125 / -33 1053
Lexode city L -138 / -45 1053
stratcom 1 -146 / -36 1053
Lexode city E -124 / -33 1053
Lexode city D -125 / -32 1053
Lexode city 5 -132 / -40 1053
NO D -142 / 57 1051
NO A -132 / 70 1050
Copain 5 -146 / -54 1049
NO I -121 / 65 1048
Entouré 0 -167 / -68 1047
Bastion 7 -146 / -19 1044
1.2 dadas land -126 / 69 1037
NO Q -126 / 70 1036
Lexode city K -128 / -48 1035
Copain 8 -140 / -56 1034
Tout seul 0 -134 / -5 1033
NO 6 -146 / 56 1033
Bastion 1 -154 / -16 1032
NO 1 -135 / 71 1031
stratcom^^ -150 / -35 1031
NO 8 -147 / 70 1030
Copain 1 -144 / -54 1030
1.0 Artefact ici -124 / 66 1030
NO O -123 / 63 1028
NO 0 -145 / 54 1027
Lexode city B -124 / -34 1026
Ptit bastion 3 -136 / -25 1024
1.1 Bastion tranquil -151 / -17 1024
Copain 0 -145 / -54 1021
NO 5 -130 / 72 1020
Bastion 5 -153 / -14 1019
Avalon NO -132 / 69 1019
Ptit bastion 2 -137 / -25 1019
Ptit bastion 7 -135 / -23 1019
stratcom 6 -157 / -35 1016
Bastion -145 / -19 1015
Ptit bastion 0 -136 / -23 1011
Copain 6 -146 / -53 1010
Lexode city J -121 / -41 1010
NO J -131 / 67 1007
Ptit bastion 1 -137 / -24 1007
Ptit bastion 4 -135 / -25 1006
NO 7 -144 / 63 1005
NO S -131 / 71 1004
NO E -143 / 61 1004
Lexode city F -123 / -32 1004
Bastion 2 -154 / -13 1003
NO 3 -133 / 68 1002
NO 4 -147 / 57 1002
Ptit bastion -137 / -23 1001
Copain 2 -144 / -51 1001
NO G -133 / 70 1000
NO C -145 / 55 1000
Bastion 0 -153 / -12 989
Lexode city I -122 / -42 979
1.5 stratcom -149 / -28 970
NO 2 -145 / 57 967
stratcom 2 -147 / -35 930
NO F -145 / 58 903
NO H -133 / 69 896
stratcom 0 -149 / -37 878
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement