רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן raul
שבט Gaulois
ברית {TrIaD}
תושבים 59739
דרגה 58
מספר כפרים 78
ממוצע 765.88
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
Raul -48 / 140 1016
Laul -46 / 139 957
Taul -48 / 141 955
Jaul -47 / 142 949
Lawl -43 / 139 949
Vaul -46 / 142 944
Haul -46 / 145 943
Faul -47 / 148 938
Maal -43 / 138 935
Kaul -47 / 140 934
Yaul -47 / 141 933
Naul -49 / 139 924
Lewl -42 / 141 920
Fail -47 / 147 919
Lowl -42 / 139 917
Eaul -45 / 148 915
Mail -45 / 139 911
Goul -47 / 146 909
Gaul -43 / 143 909
Hail -45 / 146 909
Maul -46 / 141 907
Faol -46 / 148 906
Harl -45 / 145 904
Zaul -47 / 139 903
Fayl -48 / 148 896
Lail -46 / 136 890
Mall -44 / 138 889
Hawl -44 / 145 885
Noul -53 / 140 883
Jail -47 / 143 883
Gosl -48 / 145 882
Loxl -42 / 138 881
Loyl -41 / 138 881
Gool -49 / 144 881
Fall -48 / 146 879
Goxl -49 / 145 878
Novl -52 / 142 876
Le marteau de Thor -43 / 145 874
Lael -47 / 136 873
Kawl -46 / 138 873
Gopl -50 / 143 871
Maol -44 / 141 870
Goil -48 / 144 870
Geul -41 / 142 863
Faml -50 / 148 851
Laol -47 / 134 850
Leel -44 / 132 848
Haal -50 / 146 846
Leil -45 / 131 844
Neul -54 / 140 825
Laal -42 / 134 812
Geal -44 / 144 809
Lapl -48 / 134 808
Nouv -55 / 142 793
Kail -45 / 132 766
Geil -40 / 142 764
Liwl -41 / 140 733
Guul -51 / 146 657
Lual -40 / 137 653
Luul -41 / 137 643
Fanl -50 / 149 634
Nasl -52 / 137 624
Lall -50 / 133 574
Geol -39 / 140 557
Larl -49 / 134 528
Natl -53 / 136 518
Luel -39 / 138 487
Novm -53 / 143 427
Laam -41 / 134 408
Laan -40 / 132 387
Laml -49 / 133 352
Luaa -39 / 136 318
Nouveau village -55 / 138 296
Nouveau village -37 / 143 284
Nouveau village -52 / 148 276
Leiw -47 / 132 274
Leew -46 / 131 273
Nouveau village -51 / 136 136
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement