רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן hhubert
שבט Gaulois
ברית L.D.D
תושבים 104760
דרגה 10
מספר כפרים 112
ממוצע 935.36
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
BB 1 @ Reach 148 / 6 1078
BB 5 @ Nimes la bell 147 / 4 1069
D 353 @ Edoras 186 / 35 1065
C 311 @ Alandra 173 / 20 1063
C 32 @ Marmus 1er 170 / 15 1062
G 77 @ Seb maxi 171 / 8 1062
G 50 @ Indomptable 176 / 2 1061
F 87 @ Tatooine 152 / -8 1060
A 3 LOGUX 163 / 3 1060
I 60 @ Sable 199 / -4 1060
HH 200 @ 1 162 / -22 1057
C 321 @ Batflight 169 / 14 1056
H 90 @ BlaKaNal 183 / -2 1055
C 35.2 @ Esteves 170 / 26 1054
D 354 @ Rivery 186 / 34 1054
BB 4 @ Nightmare 149 / 5 1053
F 88 @ Troie 152 / -6 1050
C 34 @ NECRON STEEL 170 / 22 1046
C 38 @ LOM 174 / 19 1045
B 10 @ Volca 157 / 5 1043
HH 201 @ 2 163 / -21 1042
BB 2 @ Pillar 149 / 6 1042
F 6 @ Stalingrad 161 / -8 1042
H 9 @ Blacksun 194 / -1 1041
BB 99 @ Tikiland 141 / -1 1041
BB 3 @ Reconcilat 148 / 5 1041
E 40 @ * Cap Impéri 152 / 58 1041
G 79 @ Seb 22-1 172 / 8 1041
C 37 @ HALBARAD 169 / 23 1041
A 4 LOGAFIX 164 / 4 1041
F 8 @ LORINTE 158 / -8 1040
BB 7 @ Metz 145 / 4 1040
BB 9 @ Supernova 143 / 2 1039
H 93 @ © / CZZ 186 / -5 1036
C 35 @ NECRON LAND 170 / 23 1035
H 3 @ Punition Rey 170 / -24 1035
G 78 @ Seb22 171 / 9 1035
G 76 @ Carvahall 173 / 5 1034
BB 6 @ Paris la sup 147 / 2 1033
BB 8 @ Endor 144 / 5 1033
A 20 @ YO 163 / 0 1032
C 36 @ Dark 169 / 13 1032
H 91 @ BorBaSo 184 / -2 1030
C 30 @ Aes Dan 171 / 21 1030
H 99 @ VaMdIG 187 / 5 1030
J 1 @ Tiramonn 192 / -68 1029
C 31 @ Suicide Girl 172 / 20 1029
F 66 @ DarkEdge 158 / -13 1029
BB 98 @ Vienne 144 / 1 1027
E 41 @ Empire WD 153 / 60 1026
A 5 LOGATRUC 165 / 4 1026
A 1 LOGIX 163 / 4 1026
H 411 @ Fondcombes 186 / -22 1025
E 42 RebirthHalbarad 147 / 54 1024
H 412 @ ameriain sta 185 / -24 1023
C 39 @ Caius Sebus 167 / 13 1020
B 9 * LOGAGNE 156 / 7 1018
HH 203 @ 4 165 / -22 1017
H 6 @ Patrocle 3 180 / -30 1017
H 1.121 @ Dust Star 174 / -21 1015
Z 3 @ Zenpichou 247 / -102 1015
C 33 @ * Marmus 2 169 / 19 1014
D 352 * @ Aubigny 183 / 33 1014
H 1.131 @ Passoa 174 / -18 1013
H 4 @ Liberté 180 / -28 1009
H 7 @ patrocle 5 181 / -31 1008
G 7 * LOGO 172 / 4 1005
Z 1 @ Brioche KDO 224 / -118 1003
H 1 @ Nergal 174 / -23 1003
H 94 @ beck18 187 / -4 1001
H 92 @ ElaPIe 185 / -5 1000
A 2 * LOGISTIX 162 / 7 999
H 5 @ Draven 178 / -29 988
H 2 @ Anhee 173 / -23 984
D 351 @ Lamotte 178 / 29 982
Z 2 @ Brioche dorée 249 / -133 970
Z 0 @ Seb-City 222 / -118 940
C 35.1 @ Frodon 171 / 23 936
H 2.121 @ Evolution 174 / -24 927
H 1.129 @ patrocle 6 174 / -16 913
H 1.130 @ patrocle 7 174 / -15 896
HH 204 © 12 163 / -22 896
HH 202 © 10 164 / -20 896
H 95 @ Pogo 187 / -1 840
Z 1.1 Ptite Brioche 223 / -118 836
H 1.132 @ Doudou la 175 / -18 834
A 2.1 LOGETREIDE 163 / 7 821
B 9.4 LOGETREIDE 155 / 7 790
B 9.1 LOGETREIDE 157 / 6 782
B 9.3 LOGETREIDE 157 / 8 780
E 40.1 LOGETREIDE 152 / 59 771
B 9.2 LOGETREIDE 158 / 7 759
H 413 @ gouffre de h 189 / -23 755
Z 1.2 Ptite Brioche 225 / -118 752
H 62 @ M¢d0n 208 / 1 749
Z 1.3 Ptite Brioche 224 / -117 732
B 9.7 LOGETREIDE 154 / 6 730
B 9.5 LOGETREIDE 155 / 8 729
B 9.6 LOGETREIDE 154 / 7 700
Z 1.4 Ptite Brioche 223 / -117 686
HH 199 @ Tsar Boris 156 / -23 682
Z 1.7 Ptite Brioche 224 / -116 672
B 9.9 LOGETREIDE 160 / 7 668
B 9.8 LOGETREIDE 159 / 7 667
Z 1.5 Ptite Brioche 225 / -117 653
Z 1.6 Ptite Brioche 226 / -117 643
H 1.133 @ Kriek land 176 / -18 617
H 63 @ ¶§µ[} 205 / 2 542
BB 9999 Brioche 38 147 / -5 453
BB 99999 brioche 38 148 / -9 450
BB 999 Brioche38 144 / -4 436
I 61 @ Brioche38 199 / -2 388
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement