רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן ramiro86
שבט Romains
ברית {TrIaD}
תושבים 59884
דרגה 57
מספר כפרים 73
ממוצע 820.33
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
890¤~Pilax~ 188 / 73 1099
889¤~Zoophilax~ 188 / 70 1095
994¤~Land~ 182 / 59 1094
995¤~Ville~ 184 / 57 1094
997¤~Valley~ 183 / 57 1094
999µ~City~ 183 / 59 1094
990¤~Cantônium~ 180 / 60 1094
998µ~Capital~ 185 / 59 1091
991£~Avenue~ 183 / 58 1089
893µ~Goticka~ 190 / 72 1089
992¤~Fôrest~ 181 / 58 1088
698¤~Pozéidium~ -237 / 222 1087
986¤~Postix~ 184 / 59 1083
895µ~Cléôpâtra~ 189 / 70 1083
887£~Hypolix~ 191 / 70 1083
894¤~Thermalax~ 188 / 72 1083
897¤~Platînniun~ 189 / 72 1083
989¤~Acropol~ 180 / 59 1083
892¤~Picadium~ 190 / 70 1083
977¤#*1.Las Vegas# 183 / 61 1083
987¤~Polex~ 181 / 59 1083
697µ~Nervalax~ -238 / 224 1080
891¤~Toxiniact~ 190 / 73 1078
988¤~Bourkonium~ 182 / 58 1078
896¤~Aluminùx~ 190 / 71 1078
898£~Terrack~ 188 / 71 1078
993µ~Plage~ 184 / 58 1078
983¤~Petitoume~ 183 / 60 1078
996¤~Parck~ 182 / 57 1073
798µ~Radioum~ -147 / -211 1073
981¤~Zoriax~ 181 / 57 1070
888µ~Antarax~ 191 / 71 1060
982¤~Xectron~ 184 / 60 1057
979#conches# 188 / 61 1053
886µ~Mégateuf~ 191 / 72 1051
984µ~Tritonium~ 182 / 56 1048
696£~Agatax~ -236 / 222 1048
797¤~Megapole~ -147 / -210 1042
695~Minitole~ -236 / 224 1036
899¤~Merridîum~ 189 / 71 1035
795~Altèrax~ -148 / -211 1030
980#conches 2# 188 / 60 1030
796£~Gigapole~ -148 / -210 1020
799¤~Korrium~ -148 / -212 1000
794~Minipole~ -146 / -210 996
976µ#*2.Los Angeles# 182 / 61 990
793~Bétapole~ -147 / -212 979
694~Luxor~ -237 / 224 947
699¤~Latole~ -237 / 223 906
792~Prémiun~ -146 / -211 877
599µ~Almaniax~ -239 / 201 795
598~Silicium~ -240 / 200 754
972µ#*3.San Francisc 184 / 61 692
597~Paradax~ -239 / 200 661
978~gladiatix~ 188 / 62 612
971µ#*4.San Diego# 181 / 60 587
885µ~Atole~ 191 / 73 511
974¤~Angélius~ 189 / 61 439
973¤~Etalone~ 189 / 62 422
975¤~Colombine~ 189 / 60 407
596*~Villux~ -239 / 199 298
791µ~Pixium~ -147 / -213 294
790µ~Fortrax~ -146 / -213 151
788~Thorium~ -148 / -214 66
691~galladium~ -238 / 222 63
692~Dingol~ -238 / 221 61
693~Barras~ -238 / 223 61
970~palladium~ 185 / 61 57
789~Barrax~ -148 / -213 53
884~Vexius~ 189 / 69 41
969~Virrµs~ 188 / 63 19
Nouveau village 189 / 63 14
Nouveau village -240 / 199 2
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement