רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים

דרגה : או שם : | הבא
  שם שבט ברית תושבים % pop מספר כפרים ממוצע
1 stratcom peuple ADN@CO  108112 0.47 % 104 1039.54
2 Obierwanix peuple L.D.D  118848 0.52 % 115 1033.46
3 JLM peuple {TrIaD}M  140502 0.61 % 137 1025.56
4 Deusimperator peuple L.D.D  110552 0.48 % 110 1005.02
5 rhodan77176 peuple ADN@CO  102601 0.45 % 103 996.13
6 Suvorov peuple L.D.D  82334 0.36 % 83 991.98
7 torins peuple {TrIaD}M  118290 0.52 % 120 985.75
8 The Dead Dragon peuple {TrIaD}  75524 0.33 % 77 980.83
9 RoMe peuple L.D.D  83828 0.37 % 86 974.74
10 Syghrid peuple L.D.D  79717 0.35 % 82 972.16
11 sac_a_gnaule peuple LDx  118217 0.52 % 122 968.99
12 Tabac peuple {TrIaD}  110201 0.48 % 114 966.68
13 menestrel peuple L.D.D  73227 0.32 % 76 963.51
14 benoit16s peuple {TrIaD}  102917 0.45 % 107 961.84
15 EraGeeKoR peuple GSG@CO  86079 0.38 % 90 956.43
16 Ratatouille peuple {TrIaD}  99951 0.44 % 105 951.91
17 Brett Sinclair peuple L.D.N  74989 0.33 % 79 949.23
18 Alana peuple L.D.I  94339 0.41 % 100 943.39
19 goonpeace peuple L.D.D  83938 0.37 % 89 943.12
20 dakotus peuple {TrIaD}  101746 0.44 % 108 942.09
21 fleurdelyx peuple {TrIaD}  123165 0.54 % 131 940.19
22 Rejome peuple L.D.D  95428 0.42 % 102 935.57
23 hhubert peuple L.D.D  104760 0.46 % 112 935.36
24 huby peuple Fran@CO  77506 0.34 % 83 933.81
25 AlexbBreton peuple Fran@CO  69751 0.3 % 75 930.01
26 balamut peuple LDx  78702 0.34 % 85 925.91
27 Dacier peuple {TrIaD}  79541 0.35 % 86 924.9
28 Laurius peuple Fran@CO  97917 0.43 % 106 923.75
29 Cernunos peuple ST@CO  69212 0.3 % 75 922.83
30 etoile.mourante peuple L.D.D  65462 0.29 % 71 922
31 Moucho peuple ST@CO  68580 0.3 % 76 902.37
32 DezymarDétritus peuple {TrIaD}  66422 0.29 % 74 897.59
33 Circee peuple ADN@CO  67821 0.3 % 77 880.79
34 Vink peuple L.D.D  71182 0.31 % 81 878.79
35 Nicos13 peuple {TrIaD}  108704 0.47 % 124 876.65
36 Belgarion peuple L.D.I  100005 0.44 % 115 869.61
37 Lethal Impact peuple Fran@CO  82153 0.36 % 95 864.77
38 Canabiscus peuple {TrIaD}  73539 0.32 % 86 855.1
39 harko peuple {TrIaD}  82742 0.36 % 97 853.01
40 Astral peuple {TrIaD}  68074 0.3 % 81 840.42
41 SVJD peuple L.D.N  72196 0.31 % 87 829.84
42 crib peuple {TrIaD}  82870 0.36 % 100 828.7
43 magrande peuple ADN@CO  67451 0.29 % 82 822.57
44 bigbenor peuple {TrIaD}  83997 0.37 % 104 807.66
45 Rooki7 peuple {TrIaD}  80198 0.35 % 100 801.98
46 CACTUS peuple GSG@CO  69247 0.3 % 87 795.94
47 dino peuple L.D.I  78211 0.34 % 99 790.01
48 Pamm peuple L.D.D  79549 0.35 % 103 772.32
49 franzill peuple {TrIaD}  69041 0.3 % 95 726.75
50 willi51 peuple GSG@CO  94931 0.41 % 136 698.02

דרגה : או שם : | הבא