רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים

דרגה : או שם : | הבא
  שם שבט ברית תושבים % pop מספר כפרים ממוצע
1 etoile.mourante peuple L.D.D  65462 0.29 % 71 922
2 DezymarDétritus peuple {TrIaD}  66422 0.29 % 74 897.59
3 Cernunos peuple ST@CO  69212 0.3 % 75 922.83
4 AlexbBreton peuple Fran@CO  69751 0.3 % 75 930.01
5 menestrel peuple L.D.D  73227 0.32 % 76 963.51
6 Moucho peuple ST@CO  68580 0.3 % 76 902.37
7 Circee peuple ADN@CO  67821 0.3 % 77 880.79
8 The Dead Dragon peuple {TrIaD}  75524 0.33 % 77 980.83
9 Brett Sinclair peuple L.D.N  74989 0.33 % 79 949.23
10 Astral peuple {TrIaD}  68074 0.3 % 81 840.42
11 Vink peuple L.D.D  71182 0.31 % 81 878.79
12 magrande peuple ADN@CO  67451 0.29 % 82 822.57
13 Syghrid peuple L.D.D  79717 0.35 % 82 972.16
14 Suvorov peuple L.D.D  82334 0.36 % 83 991.98
15 huby peuple Fran@CO  77506 0.34 % 83 933.81
16 balamut peuple LDx  78702 0.34 % 85 925.91
17 Canabiscus peuple {TrIaD}  73539 0.32 % 86 855.1
18 Dacier peuple {TrIaD}  79541 0.35 % 86 924.9
19 RoMe peuple L.D.D  83828 0.37 % 86 974.74
20 CACTUS peuple GSG@CO  69247 0.3 % 87 795.94
21 SVJD peuple L.D.N  72196 0.31 % 87 829.84
22 goonpeace peuple L.D.D  83938 0.37 % 89 943.12
23 EraGeeKoR peuple GSG@CO  86079 0.38 % 90 956.43
24 Lethal Impact peuple Fran@CO  82153 0.36 % 95 864.77
25 franzill peuple {TrIaD}  69041 0.3 % 95 726.75
26 harko peuple {TrIaD}  82742 0.36 % 97 853.01
27 dino peuple L.D.I  78211 0.34 % 99 790.01
28 Alana peuple L.D.I  94339 0.41 % 100 943.39
29 crib peuple {TrIaD}  82870 0.36 % 100 828.7
30 Rooki7 peuple {TrIaD}  80198 0.35 % 100 801.98
31 Rejome peuple L.D.D  95428 0.42 % 102 935.57
32 rhodan77176 peuple ADN@CO  102601 0.45 % 103 996.13
33 Pamm peuple L.D.D  79549 0.35 % 103 772.32
34 stratcom peuple ADN@CO  108112 0.47 % 104 1039.54
35 bigbenor peuple {TrIaD}  83997 0.37 % 104 807.66
36 Ratatouille peuple {TrIaD}  99951 0.44 % 105 951.91
37 Laurius peuple Fran@CO  97917 0.43 % 106 923.75
38 benoit16s peuple {TrIaD}  102917 0.45 % 107 961.84
39 dakotus peuple {TrIaD}  101746 0.44 % 108 942.09
40 Deusimperator peuple L.D.D  110552 0.48 % 110 1005.02
41 hhubert peuple L.D.D  104760 0.46 % 112 935.36
42 Tabac peuple {TrIaD}  110201 0.48 % 114 966.68
43 Obierwanix peuple L.D.D  118848 0.52 % 115 1033.46
44 Belgarion peuple L.D.I  100005 0.44 % 115 869.61
45 torins peuple {TrIaD}M  118290 0.52 % 120 985.75
46 sac_a_gnaule peuple LDx  118217 0.52 % 122 968.99
47 Nicos13 peuple {TrIaD}  108704 0.47 % 124 876.65
48 fleurdelyx peuple {TrIaD}  123165 0.54 % 131 940.19
49 willi51 peuple GSG@CO  94931 0.41 % 136 698.02
50 JLM peuple {TrIaD}M  140502 0.61 % 137 1025.56

דרגה : או שם : | הבא