רשימת שחקנים | רשימת בריתות | רשימת כפרים | רשימת כיבושים
שחקן yosky13
שבט Germains
ברית EDF
תושבים 22041
דרגה 219
מספר כפרים 28
ממוצע 787.18
שלח הודעה
היסטוריית בריתות
היסטוריית כפרים
כפר נקודות ציון תושבים
[M10] Kheb -92 / 90 1058
[M1] Chulak -83 / 99 1047
[M4] Alaris -102 / 118 1045
[M3] Altair -87 / 113 1037
[M5] Argos -81 / 101 1037
[M2] Abydos -84 / 102 1023
[M17] Erebus -85 / 93 1022
[M9] Edora -82 / 102 1010
[M13] Othala -42 / 33 1007
[M8] Dakara -85 / 103 996
[M16] Atlantis -93 / 90 940
[M7] Cimméria -85 / 100 931
[M12] Langara -108 / 143 920
lang2 -107 / 157 833
[M6] Celestis -102 / 159 828
[M11] KTau -82 / 97 804
cel2 -102 / 158 800
otha1 -41 / 33 762
ktau1 -81 / 97 750
cel1 -101 / 158 749
K2 -93 / 89 729
lang1 -107 / 143 663
[M15] Tollana -107 / 144 657
[M14] Tollan -86 / 101 629
langcel1 -104 / 155 227
Nouveau village -107 / 152 214
Nouveau village -94 / 89 180
at -49 / 49 143
הראה גרפים של התפתחות

evolution de la population
evolution du nombre de villages
evolution de la moyenne de population par village
evolution du classement