סימולטור התקפה

תוקף

רומאים
טאוטונס
גאולס

מגן

רומאים
טאוטונס
גאולס
טבע

סוג התקפה

רגיל
תוצאת פלישה