שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s1.travian.fr
המשחק מתחיל 02/11/2005
המשחק נגמר 26/06/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 4299
כפרים 42794
מספר תושבים בעולם 28 883 719
הממוצע של הכפר של השחקן 9.95
population average by village 674.95
Population average by player 6718.71
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 531
Population average by alliance 52683.51
הממוצע של השחקן מהברית 5.89

שבטים