שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s4.travian.ae
המשחק מתחיל 13/03/2008
המשחק נגמר 31/01/2009
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 8762
כפרים 58110
מספר תושבים בעולם 35 732 772
הממוצע של הכפר של השחקן 6.63
population average by village 614.92
Population average by player 4078.15
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 782
Population average by alliance 43451.44
הממוצע של השחקן מהברית 9.48

שבטים