שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s4.travian.fr
המשחק מתחיל 01/01/2006
המשחק נגמר 11/07/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 6928
כפרים 37962
מספר תושבים בעולם 22 936 106
הממוצע של הכפר של השחקן 5.48
population average by village 604.19
Population average by player 3310.64
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 678
Population average by alliance 32445.02
הממוצע של השחקן מהברית 5.92

שבטים