שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s2.travian.fr
המשחק מתחיל 15/11/2005
המשחק נגמר 23/06/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 4629
כפרים 37416
מספר תושבים בעולם 23 766 353
הממוצע של הכפר של השחקן 8.08
population average by village 635.19
Population average by player 5134.23
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 494
Population average by alliance 46329.58
הממוצע של השחקן מהברית 6.91

שבטים