שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s3.travian.fr
המשחק מתחיל 01/12/2005
המשחק נגמר 11/07/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 3696
כפרים 30638
מספר תושבים בעולם 19 987 636
הממוצע של הכפר של השחקן 8.29
population average by village 652.38
Population average by player 5407.91
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 424
Population average by alliance 45215.68
הממוצע של השחקן מהברית 5.97

שבטים