שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://speed.travian.fr
המשחק מתחיל 05/03/2008
המשחק נגמר 25/07/2008
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 18671
כפרים 85428
מספר תושבים בעולם 46 451 459
הממוצע של הכפר של השחקן 4.58
population average by village 543.75
Population average by player 2487.89
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 2186
Population average by alliance 19780.89
הממוצע של השחקן מהברית 6.2

שבטים