שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s3.travian.cz
המשחק מתחיל 19/03/2008
המשחק נגמר 03/03/2009
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 2160
כפרים 15598
מספר תושבים בעולם 10 284 624
הממוצע של הכפר של השחקן 7.22
population average by village 659.36
Population average by player 4761.4
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 246
Population average by alliance 40178.85
הממוצע של השחקן מהברית 7.13

שבטים