שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://speed.travian.ru
המשחק מתחיל 19/03/2008
המשחק נגמר 14/07/2008
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 9829
כפרים 60165
מספר תושבים בעולם 38 013 849
הממוצע של הכפר של השחקן 6.12
population average by village 631.83
Population average by player 3867.52
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 798
Population average by alliance 43745.4
הממוצע של השחקן מהברית 8.28

שבטים