שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://speed.travian.hk
המשחק מתחיל 09/08/2008
המשחק נגמר 02/01/2009
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 5991
כפרים 25841
מספר תושבים בעולם 13 162 788
הממוצע של הכפר של השחקן 4.31
population average by village 509.38
Population average by player 2197.09
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 568
Population average by alliance 20617.62
הממוצע של השחקן מהברית 6.74

שבטים