שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s5.travian.fr
המשחק מתחיל 01/02/2006
המשחק נגמר 11/07/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 4760
כפרים 27829
מספר תושבים בעולם 17 041 628
הממוצע של הכפר של השחקן 5.85
population average by village 612.37
Population average by player 3580.17
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 502
Population average by alliance 32057.12
הממוצע של השחקן מהברית 6.19

שבטים