שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s6.travian.fr
המשחק מתחיל 15/02/2006
המשחק נגמר 20/08/2007
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 3952
כפרים 24566
מספר תושבים בעולם 15 160 997
הממוצע של הכפר של השחקן 6.22
population average by village 617.15
Population average by player 3836.28
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 428
Population average by alliance 34118.11
הממוצע של השחקן מהברית 5.77

שבטים