שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://s23.travian.ae
המשחק מתחיל 09/08/2008
המשחק נגמר 05/09/2009
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 9847
כפרים 59080
מספר תושבים בעולם 35 149 088
הממוצע של הכפר של השחקן 6
population average by village 594.94
Population average by player 3569.52
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 1189
Population average by alliance 27253.2
הממוצע של השחקן מהברית 6.58

שבטים