שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox

סטטיסטיקה של עולם

עולם
http://ts19.travian.fi
המשחק מתחיל 05/09/2017
סטטיסטיקות שחקן
שחקנים 0
כפרים 0
מספר תושבים בעולם
הממוצע של הכפר של השחקן ???
population average by village ???
Population average by player ???
סטטיסטיקה של הברית
בריתות 0
Population average by alliance ???
הממוצע של השחקן מהברית ???

שבטים