שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox
שם שרת תושבים
America 8 22 493 307
Arabia 5 14 292 633
Australia 6 5 317 059
Bosnia 5 2 936 564
Brazil 6 14 458 128
Bulgaria 6 7 726 578
Chile 6 14 738 328
China 10
Croatia 5 10 231 558
Czech 6 15 874 040
Denmark 4 3 185 339
Egypt 6 5 997 831
Finland 6 6 753 817
France 6 26 230 652
greece 5 5 190 310
Hong Kong 4 3 150 460
Hungary 5 17 810 100
Indonesia 4 10 204 072
Iran 5 19 534 346
israel 4 1 678 781
Italy 6 19 123 649
Japan 5 2 694 993
Lithuania 5 9 006 866
Malaysia 5 6 993 081
netherlands 7 10 186 098
Norway 6 5 358 108
others 1 2 500 060
Poland 5 10 499 800
Portugal 7 17 571 181
Romania 5 13 590 147
Russia 5 20 258 614
Saudi Arabia 6 23 910 165
Serbia 5 4 563 106
Slovakia 6 7 923 506
Slovenia 5 4 890 626
Spain 7 22 893 756
Sweden 5 3 886 502
Taiwan 6 15 129 235
Thailand 6 8 384 268
Turkey 7 42 629 095
UK 7 13 905 206
USA 5 8 260 162
Vietnam 5 10 353 442