שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox
שם שרת תושבים
America 8 8 549 504
Arabia 5 5 638 271
Australia 5 1 947 397
Bosnia 5 1 911 607
Brazil 6 5 505 461
Bulgaria 5 2 562 880
Chile 6 4 115 709
China 10
Croatia 5 6 354 598
Czech 6 4 654 368
Denmark 4 1 008 294
Egypt 5 2 648 792
Finland 5 1 579 837
France 6 14 436 368
greece 4 1 326 725
Hong Kong 5 981 985
Hungary 5 2 904 162
Indonesia 4 3 881 215
Iran 5 6 654 475
israel 4 528 488
Italy 6 12 488 469
Japan 6 1 224 027
Lithuania 4 3 938 328
Malaysia 6 1 571 553
netherlands 6 3 482 121
Norway 6 102 940
others 2 3 234 546
Poland 4 2 647 831
Portugal 6 5 911 967
Romania 6 4 569 217
Russia 6 10 014 793
Saudi Arabia 6
Serbia 5 6 561 620
Slovakia 5 1 765 434
Slovenia 4 1 282 759
Spain 6 10 027 254
Sweden 5 2 444 556
Taiwan 6 3 833 644
Thailand 5
Turkey 7 14 336 160
UK 7 5 490 945
USA 6 2 543 373
Vietnam 6 872 419