שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox
שם שרת תושבים
America 8 16 477 612
Arabia 5 15 037 122
Australia 5 1 828 873
Bosnia 5
Brazil 5 10 161 323
Bulgaria 5
Chile 5 8 491 569
China 10
Croatia 3
Czech 6
Denmark 3
Egypt 5
Finland 4
France 6
greece 4
Hong Kong 3
Hungary 4
Indonesia 4 10 157 124
Iran 6 13 834 080
israel 3
Italy 5
Japan 3
Lithuania 4
Malaysia 3
netherlands 5
Norway 4
others 1
Poland 5
Portugal 5
Romania 4
Russia 5 15 267 650
Saudi Arabia 5 25 052 500
Serbia 4
Slovakia 5
Slovenia 4
Spain 5 311 960
Sweden 5
Taiwan 5
Thailand 5 8 813 304
Turkey 7 57 497 944
UK 6
USA 5
Vietnam 5