שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox
שם שרת תושבים
America 9 13 416 324
Czech 6
Bulgaria 5
Croatia 4
China 10
Saudi Arabia 7
Turkey 8
Taiwan 6
Romania 6
Lithuania 5
Egypt 6
Spain 6
Australia 5
greece 5
Hong Kong 4
Iran 7
Arabia 7
Slovenia 5
Slovakia 5
netherlands 5
Malaysia 4
Indonesia 4
Chile 6
Finland 5
Norway 4
Japan 5
Brazil 6
UK 6
israel 4
USA 5
Thailand 7
Denmark 4
Sweden 5
others 2
Bosnia 6
Russia 6
Portugal 6
Vietnam 5
Serbia 5
Hungary 5
France 7
Poland 7
Italy 6