שרת | סיבובים שהסתיימו | מדינות | TravianToolbox
סטטיסטיקה TravianToolbox
מספר שרתים 214
מספר חתימות 44496
מספר באנרים 35684
מספר משתמשים 139970
מספר דיווחים 1104866
דיווח ברית יומי 3906
דיווחי ברית שבועיים 3134
דיווחי ברית חודשיים 112
מספר תושבים כללי
שפות 34


Technique Statistics
Database size 32.2 Go
Code files 644