Calculators and tools for Travian


  מחשבון תיאור
מרחק כלי מאוד שימושי ל-סִינכרוֹניזציה, כלי זה נותן לך את המרחק, האורך ואת התאריך והזמן על מתי כדאי לשלוח חיילים תלוי בסוג שלהם והנקודות ציון שלך. זה מרשה לך להתחמק מפורמולות ארוכות ומסובכות.
נקודות תרבות הכלי הזה מאפשר לך לדעת כמה נקודות תרבות אתה צריך בשביל לפתוח כפר חדש או לדעת כמה כפרים אתה יכול לבנות
גיבור
בנייה הכלי הזה מאפשר לך לחשב את המחיר ואת זמן הבנייה של כל הבניינים
מרחק הכלי הזה מאפשר לך לראות איזה יחידות יש בצבא שתוקף אותך,הכנס נקודות ציון של הכפר שלך ושל הכפר שתוקף אותך.
יחידות