Report improvement and censorship

Penyerang Pertahanan
Puak :
    Gauls Gauls Romans Romans Teutons Teutons
Censorship :
    Nama Kampung
Puak 1 :
    Gauls Romans Teutons Alam semulajadi
Puak 2 :
    Tidak Gauls Gauls Romans Romans Teutons Teutons Alam semulajadi Alam semulajadi
Puak 3 :
    Tidak Gauls Gauls Romans Romans Teutons Teutons Alam semulajadi Alam semulajadi
Censorship :
   Nama Kampung