Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List

Tarikh :
Villages conquered the 30/08/2007
Kampung Penyerang Pertahanan
Nama Populasi Pemain Alliance Pemain Alliance