Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List

Tarikh :
Villages conquered the 02/01/2009
Kampung Penyerang Pertahanan
Nama Populasi Pemain Alliance Pemain Alliance