Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List

- bradmil (39|40)
evolution de la population
- bradmil 4 (41|40)
evolution de la population
- bradmil 1 (34|42)
evolution de la population
- bradmil.10 (41|41)
evolution de la population
- bradmil 2 (75|37)
evolution de la population
- bradmil.11 (40|42)
evolution de la population
- bradmil.12 (41|42)
evolution de la population
- bradmil.13 (41|38)
evolution de la population
- bradmil 9 (40|38)
evolution de la population
- bradmil 7 (38|40)
evolution de la population
- bradmil 3 (40|40)
evolution de la population
- bradmil 6 (38|39)
evolution de la population
- bradmil 5 (39|39)
evolution de la population
- bradmil 8 (39|41)
evolution de la population
- bradmil.14 (42|41)
evolution de la population
- bradmil.15 (42|38)
evolution de la population
- bradmil.16 (41|39)
evolution de la population
- bradmil.17 (39|37)
evolution de la population
- bradmil.18 (36|41)
evolution de la population