Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Pemain Kampung Puak Koordinat - koordinat Populasi
esoterica59 R 1 Gauls -23 / -158 1006
esoterica59 R 9 Gauls -246 / -157 400
esoterica59 R 3 Gauls -22 / -157 779
esoterica59 R 5 Gauls -21 / -157 633
esoterica59 R 4 Gauls -22 / -159 696
esoterica59 R FINAL Gauls -21 / -159 371
esoterica59 R 6 Gauls -18 / -160 558
esoterica59 R 8 Gauls -246 / -158 440
esoterica59 R 7 Gauls -20 / -161 479
esoterica59 R 2 Gauls -21 / -158 787
katarus Nouveau village Gauls -78 / -135 127
katarus dernier village Gauls -79 / -135 99
katarus RIA 1 Gauls -76 / -134 196
Lyrics Perouse 2 Gauls -67 / -126 927
Lyrics Perouse 4 Gauls -66 / -121 825
Lyrics Perouse 5 Gauls -71 / -123 813
Lyrics Perouse 1.2 Gauls -68 / -123 32
Lyrics Perouse 1.1 Gauls -67 / -123 31
Lyrics Perouse 1 Gauls -68 / -124 1044
Lyrics Perouse 2.1 Gauls -67 / -124 5
Lyrics Perouse 7 Gauls -87 / -132 537
Lyrics Perouse 6 Gauls -75 / -130 738
Lyrics Perouse 3 Gauls -79 / -126 843
Nalien 7 [Sept] Gauls -130 / 64 0
svanix Nouveau village Gauls -196 / 131 294
svanix k-boom k-boom Gauls -158 / -95 507
svanix Nouveau village Gauls -195 / 131 18
zzbasso Othala Gauls -204 / -92 83
zzbasso Atlantis Gauls -205 / -92 250
zzbasso Abydos Gauls -107 / -174 563
zzbasso Orilla Gauls -106 / -174 320
zzbasso Chulak Gauls -105 / -174 709