Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Pemain Kampung Puak Koordinat - koordinat Populasi
MARS62 Le zzz4** Gauls -183 / 169 589
MARS62 Le zzz6 Gauls -174 / 158 586
MARS62 Le zzz3 Gauls -173 / 158 809
MARS62 Le zzz5 Gauls -176 / 164 643
MARS62 Le zzz1* Gauls -181 / 157 701
MARS62 Le zzz2 Gauls -175 / 165 752
MARS62 Le zzz5* Gauls -169 / 166 637
MARS62 Le zzz4 Gauls -174 / 166 623
MARS62 Le zzz3* Gauls -180 / 157 815
MARS62 Le zzz7 Gauls -171 / 157 561
MARS62 Le zzz4* Gauls -182 / 169 853
MARS62 Le zzz1 Gauls -171 / 159 769
satobelix goliate* Romans -172 / 162 287
satobelix goliate 2 Romans -173 / 167 104
satobelix goliate Romans -211 / 84 695
satobelix goliate 1 Romans -174 / 165 109
zzzz2 Kkent Romans -182 / 168 682
zzzz2 Kcity Romans -174 / 162 995
zzzz2 Kville Romans -171 / 161 753
zzzz2 Kstad Romans -181 / 158 897
zzzz2 Kciudad Romans -172 / 160 779
zzzz2 Kland Romans -178 / 160 781
zzzz2 Ktown Romans -172 / 161 854