Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Pemain Kampung Puak Koordinat - koordinat Populasi
mart1_44 satan 5 Romans -10 / -172 116
mart1_44 satan 3 Romans -9 / -172 586
mart1_44 S4/ANNAELLE Romans 86 / -248 205
mart1_44 annaëlle II Romans 87 / -249 18
Zoé Village-2 Romans -225 / 78 207
Zoé Village-3 Romans -224 / 78 128
[genisfan] genisfan world 2 Romans -11 / -171 70
[genisfan] Genisfan world 3 Romans -9 / -171 36
[genisfan] Genisfan world Romans -59 / -182 442