Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List


Selepas
  Nama Number of players Nb of villages Avg. pop. Populasi % pop Id
1 LF 8 51 4590.38 36723 0.18 % 5051
2 [GAG] 7 39 2228.71 15601 0.08 % 5064
3 Mercs_wE 6 30 2364.67 14188 0.07 % 917
4 [W] 3 48 2447.33 7342 0.04 % 6136
5 F/C 1 8 3598 3598 0.02 % 2632
6 ATLANTIS 3 7 1127 3381 0.02 % 4126
7 QUIET 2 8 947.5 1895 0.01 % 5999
8 shadow 2 7 557 1114 0.01 % 3596
9 E-M 2 2 513.5 1027 0.01 % 4626
10 CDO 2 2 498 996 0 % 165
11 - HGW - 2 3 413 826 0 % 323
12 Mercs_E 1 1 776 776 0 % 1335
13 L.P.T 1 1 464 464 0 % 5048
14 CDN 1 1 444 444 0 % 6087
15 ADS 1 1 320 320 0 % 5637
16 PSE 1 1 138 138 0 % 3069
Selepas