Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List


Selepas
  Nama Number of players Nb of villages Avg. pop. Populasi % pop Id
1 CCN 13 179 12067.85 156882 0.78 % 5951
2 CDO 8 101 11487.5 91900 0.46 % 165
3 ~DTC~ 11 113 7923.55 87159 0.44 % 288
4 LGA 4 70 15404 61616 0.31 % 149
5 [L-N] 2 24 11648 23296 0.12 % 1491
6 ~LS~ 1 16 10442 10442 0.05 % 6134
7 babeth 2 14 1839.5 3679 0.02 % 3662
8 Dynasty 3 4 1064.67 3194 0.02 % 2307
9 Coaliw 2 4 1093.5 2187 0.01 % 6129
10 3T 1 5 1912 1912 0.01 % 5751
11 TNR 1 2 121 121 0 % 487
Selepas