Senarai - senarai Pemain | Alliances Lists | Senarai - senarai Kampung | Conquests List
Nama 001 Miami
Koordinat - koordinat 234 / -9
Pemain Ganon 8754
Puak Gaulois
Alliance LHM
Populasi 1232
Serang!
Hantar sumber
Sejarah pemain - pemain
Search farms
Troop :

 
evolution de la population